Prevence a dentální hygiena jsou pilířem při předcházení nemoci zubů a měkkých tkání. Podstatou zdravého chrupu a krásného úsměvu jsou pravidelné preventivní prohlídky u zubního lékaře a dentální hygienistky. Neméně důležitá je ovšem motivace pacienta o domácí péči.

Naším cílem je totiž nejen dosažení zdravého stavu chrupu, ale pouze spoluprací pacienta jsme tento stav schopni udržet.

 

Preventivní prohlídka

Proč?

Na preventivní prohlídce můžeme včas odhalit počínající obtíže, předcházíme tak bolestem a komplikacím. Součástí preventivní prohlídky by měla být nejen kontrola tvrdých zubních tkání, ale i dásní a sliznic a celkového stavu dutiny ústní.

Jak probíhá?

Základem každé preventivní prohlídky je kvalitní zvětšovací technika – lupové brýle, kterými vidíme  počínající patologie pouhým okem neviditelné.

Nezbytným pomocníkem jsou dále zákusové, tzv. bite-wingové snímky, které vykreslují mezizubní prostory a odhalují i skryté mezizubní kazy. BTW snímky by se měly zhotovovat na každé preventivní prohlídce, a to i spolupracujícím dětem cca od 5 let věku. Rentgenové vyšetření se může doplnit o malý intraorální rentgen. Ten cílí na jednotlivé zuby a pomocí něj dokážeme vyčíst například zánět pod kořenem zubů nebo kvalitu ošetření kořenových kanálků.

Ortopanoramatický (OPG) snímek se většinou zhotovuje při vstupním vyšetření a dále je pojišťovnou hrazen 1x za 2 roky. Je to přehledový rentgenový snímek, z kterého vyčteme celkový stav a postavení chrupu (u OPG snímku dětí si navíc kontrolujeme, zda jsou správně založeny zárodky stálých zubů), stav čelistních kloubů, čelistních dutin, přehledový stav kosti a podezřelé patologické nálezy jako jsou  cysty, tumory, zlomeniny atd.

Jak často?        

Preventivní prohlídka je dětem pojišťovnou hrazena 1x za půl roku, u dospělých nově pouze 1x ročně, frekvenci by měl ovšem určovat zubní lékař. V případě vyššího rizika kazu je žádoucí chodit každý půl rok, u pacientů s aktivní parodontózou se frekvence kontrol a návštěv může vyšplhat i na 1x za 1-2 měsíce.

Dentální hygiena

 

Dentální hygienistka a zubní lékař jsou sehraný tým, který tvoří každému pacientovi léčebný plán na míru. Hygienistka pravidelně kontroluje a koriguje techniku čištění zubů pacienta, vybírá vhodnou velikost mezizubních pomůcek, ukazuje, jaká místa je potřeba dočišťovat lépe, pacienta remotivuje a vede k domácí péči o chrup. Při ošetření odstraní šetrně zubní kámen, plak a pigmentace, tím podporuje celkové zdraví dutiny ústní a zbavuje jí zánětu, pomáhá bojovat s parodontózou. S první návštěvou dentální hygieny bychom u dětského spolupracujícího pacienta neměli otálet, neboť jej přivykáme na dentální prostředí a vytváříme kladný vztah k péči o chrup. Cena za DH na naší klinice začíná od 800 Kč pro dětskou a od 2000 kč pro dospělou dentální hygienu.