Nepřímé protetické práce jsou náhrady (části) zubů, kterou nám zhotovuje laboratoř mimo ústa pacienta. Tyto práce potom na zuby připevňujeme v ordinaci.

Naše ordinace se snaží jít cestou modernizace a digitalizace stomatologie 21. století, tudíž jsme přešli na čistě digitální snímání dutiny ústní, odpadá tak pro pacienta nepříjemné otiskovaní silikonovými hmotami, a s tím například i spojený dávivý reflex. Během vteřiny se naskenovaný 3D otisk přenese do laboratoře, kde jsme s laborantem schopni okamžitě a rychle konzultovat případné nejasnosti tak, aby byla výsledná práce perfektní.

Jsou případy, kdy nám už obyčejná fotokompozitní výplň mechanicky nestačí a zub se musí překrýt a zpevnit keramickou polo/korunkou. S tímto stavem se setkáváme u zubů s rozsáhlou destrukcí tvrdých zubních tkání, nejčastěji kazem či úrazem, nebo u zubů po endodontickém ošetření (zub je oslabený a křehký).

Korunka tvoří plášť okolo pahýlu zubu, překryje ho kolem dokola, sváže a rovnoměrně rozloží tlak. Vyhneme se tak riziku fraktury celého zubu. Nejlepším materiálem je dnes čistá keramika, která splňuje požadavky vysoké mechanické pevnosti i estetického vzhledu. Laboranti dokáží korunku natolik dokonale navrstvit a dobarvit, že je téměř k nerozeznání od vlastního zubu.

Estetické fazety si můžeme představit jako tenké keramické skořápky, které se tmelí (lepí?) pouze z přední strany zubů. Přistupujeme k nim jako k estetickému řešení při korekci drobných tvarových a barevných vlastností zubů (nejčastěji předních zubů viditelných při úsměvu), kdy ani ortodontická léčba a bělení zubů nepřinesla pacientovi žádoucí efekt.

Bělení zubů je dnes nejjednodušším a nejrozšířenějším estetickým zákrokem v zubní ordinaci, Mechanicky vůbec nezasahujeme do zubu, k hlubokému vybělení tvrdých tkání zubu dochází totiž pomocí chemických procesů peroxidu vodíku a karbamid peroxidu. U domácího bělení se zhotovují individuální nosiče, do kterých se aplikuje na noc bělicí gel. Nejlepší a nejtrvalejší výsledky má ovšem kombinované bělení, kdy následuje po domácí fázi navíc ordinační dobělení v jedné návštěvě. Celý proces by měl probíhat pouze pod kontrolou odborníka – dentální hygienistky či zubního lékaře. Bělit můžeme pouze zuby zdravé bez aktivních kazů či zánětů dásní. K bělení používáme systém Pure Whitening a cena začíná od 8000 Kč.

Pacienty s rozsáhlým poškozením chrupu, ztrátou výšky skusu, skřípáním a zatínáním zubů, jsme schopni komplexně rehabilitovat stav chrupu funkčně i esteticky za pomoci přímých (fotokompozitních dostaveb) i nepřímých (polo/korunek, fazet) protetických prací. Předchází tomu detailní digitální analýza statických i dynamických žvýkacích pohybů a poloh čelistí ve spolupráci s naší laboratoří. Poslední fází je zhotovení tzv. night guardů – silikonových chráničů na zuby, aby nedošlo k dalšímu poškození zubů či kloubu zatínáním a skřípáním.