Prevence zubního kazu u dětí začíná ještě před jejich narozením. Budoucí mamince je vysvětlována důležitost péče o dětský dočasný chrup. První návštěva zubního lékaře je pro malého pacienta nesmírně důležitá a měl by ji absolvovat nejlépe po prořezání prvního zoubku. Prvními návštěvami se buduje kladný vztah k zubaři, seznamujeme pacienta s novým prostředím a ukazujeme mu, že se v ordinaci zubního lékaře může cítit bezpečně, beze stresu a bolesti.

Rodičům je poskytováno i výživové doporučení k předcházení zubního kazu, zubař sleduje správný vývoj chrupu i čelistí a snaží se předejít ortodontickým anomáliím včasným odstraněním zlozvyků (cucání dudlíku, palce, okusování nehtů či tužek atd.). Zdůrazňujeme rodičům důležitost dočasného zoubku v chrupu. Předčasnou ztrátou zoubku riskujeme ortodontické anomálie, nesprávný vývoj čelisti, řečové a artikulační obtíže.

Bázliví nespolupracující pacienti, kteří k nám přijdou s již vytvořenými neakutními kazy, většinou podstupují tzv. fázi adaptace, při které se v několika návštěvách seznamují s prostředím i zubařem. Klademe důraz na trpělivost, jemnost a porozumění malému pacientovi. Návštěvu se mu snažíme pokaždé co nejvíce zpříjemnit pohádkou a vysvětlováním a ukazováním budoucího vyšetření a ošetření.  Pokud však ani tato fáze neřinese úspěch, můžeme se u mírně anxiozních pacientů uchýlit k tzv. sedaci při vědomí – využíváme k tomu Entonox (inhalačně rajský plyn – oxid dusný) nebo jako premedikaci látky na bázi benzodiazepinů. Cena od 1500 Kč.

 

Co řešíme na naší klinice u dětského chrupu?

Profylaxe zubního kazu

Fluoridací podporujeme odolnost skloviny pomocí lokální aplikace laků a gelů s vysokou koncentrací fluoridů. U rizikových pacientů, na jejichž zoubcích nacházíme anatomicky velmi hluboké rýhy, kde vázne jídlo a hůře se čistí, můžeme přistoupit k tzv. pečetění, kdy se rýhy zalepí speciálním materiálem a usnadní tak čištění.

Výkony související s odstraněním kazu a zachováním dětského zoubku v dutině ústní

Výplně „bílé plombičky“, zhotovujeme u dětského chrupu stejně jako u dospělého pacienta. Využíváme moderní adhezivní systémy a fotokompozitní výplně. Cena fotokompozitní výplně začíná na 1500 Kč.

Pulpotomie je ošetření hlubokého kazu se zachováním vitality zubu. Při hlubokém kazu zasahujícím do dřeně zubu můžeme u asymptomatického pacienta tuto infikovanou část nervu v korunce zubu odstranit a zaplnit speciální bioaktivní výplní. Zbývající části nervu v kořenech zoubku zůstávají živé.

Při odúmrti nervů či nevratném zánětu můžeme zub zachránit ošetřením kořenových kanálků (endodontické ošetření/pulpektomie). Kořenové kanálky se vyčistí v celém průběhu a zaplní, v dutině ústní tak slouží až do výměny stálým nástupcem.

Dětské úrazy se ztrátou části či celého zubu

Šetrná extrakce dočasných perzistujících zoubků

Samozřejmostí je bezbolestný a atraumatický přístup. Kromě injekční lokální anestezie používáme i povrchovou slizniční, která budoucí místo vpichu znecitliví a pacient tak aplikaci injekční anestezie téměř necítí.