Příjem nových pacientů je již pozastaven z důvodu plné kapacity.