Vážení pacienti, od 1.3.2024 platí z důvodu nárůstu nákladů za uplynulý rok nový ceník. S jeho konkrétním dopadem na Váš léčebný plán Vás rádi seznámíme při Vaší návštěvě.